Stabat Mater

kantáta szoprán és alt hangra valamint vonószenekarra

Eredeti cím: Stabat Mater

Keletkezés éve: 1735

Ősbemutató időpontja: 1736-01-01

Ősbemutató helye: ...

A műhöz tartozó szerzők:

A Stabat Mater himnuszt közel száz zeneszerző is megzenésítette. Pergolesi a nápolyi "Fájdalmas Szűz lovagjának testvérisége" egyesület felkérésére írta a pozzuoli ferences kolostorban, élete utolsó évében. A kottában csak szoprán és alt szólamot találunk, de előadásonként változó, hogy két szólista énekli-e végig a művet, vagy bizonyos duetteket kétszólamú kórus énekel. A szoprán szólót szopránénekes(nő) énekli, az altszólót énekelheti mezzó, alt, vagy kontratenor.

A mű zeneileg tökéletesen kiforrott, letisztult, invenciózus olasz barokk zene. Gyors és lassú, dúros és mollos tételek következnek egymás után, melyek nem követik következetesen a szöveg tartalmát és hangulatát, hanem helyenként teljesen ellentmondanak neki!

Szereplők

  • Szoprán szólam: szólista, vagy szólista és kórus
  • Alt szólam: szólista, vagy szólista és kórus
  • Vonószenekar

Tartalom

1.) Bevezető, f-moll duett:
Grave
két szólista vagy kórus
Stabat Mater dolorósa
Iuxta crucem lacrimósa
Dum pendébat Fílius
2.) c-moll szoprán ária:
Andante amoroso
Cuius ánimam geméntem
Contristátam et doléntem
Pertransívit gládius
3.) g-moll duett:
Larghetto
két szólista vagy kórus
O quam tristis et afflícta
Fuit illa benedícta
Mater unigéniti!
4.) Esz-dúr alt ária:
Allegro
Quæ moerébat et dolébat,
Pia Mater, dum vidébat
Nati pœnas íncliti

5.) c-moll duett:
első része Largo
két szólista

 

 

 

második része Allegro
két szólista vagy kórus

Quis est homo qui non fleret,
Christi Matrem si vidéret
In tanto supplício?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
Doléntem cum Fílio?

Pro peccátis suæ géntis
Vidit Iesum in torméntis,
Et flagéllis súbditum.
6.) f-moll szoprán ária:
A tempo giusto
Vidit suum dulcem natum
Moriéndo desolátum
Dum emísit spíritum
7.) c-moll alt ária:
Andantino
Eia Mater, fons amóris
Me sentíre vim dolóris
Fac, ut tecum lúgeam
8.) g-moll duett:
Allegro
szólisták vagy kórus
Fac, ut árdeat cor méum
In amándo Christum Deum
Ut sibi compláceam
9.) Esz-dúr duett:
A tempo giusto
két szólista vagy szólisták és kórus
Sancta Mater, istud agas,
Crúcifixi fige plagas
Cordi meo válide.

Tui nati vulneráti,
Tam dignáti pro me pati,
Pœnas mecum dívide.

Fac me tecum, pie, flere,
Crucifíxo condolére,
Donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociáre
In planctu desídero

Virgo vírginum præclára,
Mihi iam non sis amára
Fac me tecum plángere
10.) g-moll alt ária:
Largo
Fac, ut portem Christi mortem
Passiónis fac consórtem,
Et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
Cruce hac inebriári,
Ob amorem Fílii
11.) B-dúr duett:
Allegro ma non troppo
szólisták

Inflammatus et accensus
Per te Virgo, sim defensus
In die judicii

Morte Christi praemoniri
Fac me cruce custodiri
Confoveri gatia

12.) f-moll duett:
Largo assai
szólisták vagy szólisták és kórus

Amen-melizma:
Presto assai
szólisták vagy kórus

Quando corpus moriétur,
Fac, ut ánimæ donétur
Paradísi glória.

Amen.

Egyéb információ

Sík Sándor magyar nyelvű műfordítása:

Áll a fájdalomnak anyja,
Kín az arcát könnybe vonja.
Úgy siratja szent Fiát.

Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át.

Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága,
Egyszülött szent magzatán!

Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián.

Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt?

Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent Szülőt!

Népét hogy megmossa szennytől,
Látta tenger gyötrelemtől
Roskadozni Jézusát.

Látta édes egy szülöttét,
Halálos nagy elepedtét,
Látta, hogy halálra vált.

Szeretetnek szent kútfője,
Add, a fájdalomnak tőre
Járjon át a lelkemen.

Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme.
Segíts neki tetszenem.

Esdek, hogy szívembe véssed,
Szűzanyám, nagy szenvedésed
S az Átvertnek sebeit.

Gyermekednek, a sebzettnek,
Ki miattam szenvedett meg,
Osszam meg gyötrelmeit.

Add meg, kérlek, hogy mig élek,
Együtt sirjak mindig véled
S azzal, ki a fán eped.

A keresztnél veled állni,
Gyászban veled eggyé válni:
Erre űz a szeretet.

Dicső szűze szent szűzeknek,
Hadd ízleljem kelyhedet meg:
Add nekem fájdalmaid:

Add tisztelnem, add viselnem,
S nem felednem holt Szerelmem
Krisztusomnak kínjait.

Sebeivel sebesítsen,
Szent mámorba részegítsen
Buzgó vérével Fiad.

Hogy ne jussak ama tűzbe,
Védj meg engem, drága Szűz te,
Ha az ítélet riad.

Krisztusom, ha jő halálom,
Anyád szeme rám találjon,
És elhívjon engemet.

S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg.