A trubadur

opera 4 felvonásban

Eredeti cím: Il trovatore

Keletkezés éve: 1852

Ősbemutató időpontja: 1853-01-13

Ősbemutató helye: Róma, Teatro Apollo

A műhöz tartozó szerzők:

Az opera alapja a fiatal Antonio García Gutiérrez (1813 – 1884) drámája. Salvatore Cammarano halála miatt a librettót Leone Emanuele Bardare fejezte be.

A történet Spanyolországban játszódik az 1410-es években, amikor Urgel grófja trónkövetelő háborút indított I. Ferdinánd aragóniai király, az elhunyt Márton király unokaöccse ellen, akit megválasztottak, nem pedig örökölte a trónt. Az Aragon Királyság központjában, a Pireneusok déli lejtőinél elterülő Zaragoza város közepén, az Aliaferia palotában él a királypárti Luna gróf, a közeli Sargasto-palotában Leonora, a királynő udvarhölgye; Manrico pedig a biscayai hegyekből származik és Urgel gróf mellett harcol. Luna gróf és Manrico tehát politikai ellenfelek is, nemcsak szerelmi vetélytársak.

A dráma központi figurája Azucena a cigányasszony, aki leginkább hallgatásával szövi kuszára a szálakat, s passzívan tolja a trgédia felé a szerelmi háromszög résztvevőit. Belső erkölcse ártani, nem akaró hangja vív csatát a hagyományok által diktált vérbosszú intézményével.

Szereplők

  • Luna gróf - bariton
  • Ferrando, öreg harcos - basszus
  • Manrico - tenor
  • Azucena, cigányasszony - mezzoszoprán
  • Leonora - szoprán
  • Inez - mezzoszoprán
  • Ruiz - tenor
  • Öreg cigány - basszus
Aliaferia

Tartalom

Első felvonás

Nyitójelenet: Az Aliaferia palotában Luna gróf katonái virrasztanak. Ébren kell maradniuk, amíg uruk megérkezik. Luna gróf megint Leonora udvarhölgy ablaka alatt van, a Sargasto-palotánál, s féltékenységtől kínozva epekedik. Mostanában egy trubadur szokott szerenádot adni Leonorának, s Luna gróf fél, hogy Leonora viszonozza az ismeretlen férfi érzéseit. A katonák arra kérik Ferrandót, az öreg harcost, hogy mesélje el álmatlanság ellen azt a régi történetet, hogyan tűnt el a gróf öccse húsz évvel ezelőtt.

Basszus ária (Ferrando elbeszélése): Az öreg katona elmeséli, hogy annak idején, amikor Luna gróf még kisfiú volt, öccse bölcsője mellett egyszer elaludt a dajka. Amikor fölriadt, rémülten látta, hogy egy cigányasszony áll a bölcsőnél és magában beszél. A dajka sikoltására összeszaladt a vár népe, s kérdőre vonták a cigányasszonyt, mit akart a kisbabától. Az azt felelte, hogy csak a jövőjét fürkészte, de nem hittek neki. Estére a baba belázasodott és végigsírta az éjszakát. A cigányasszonyt máglyára hurcolták, s elégették. Ám volt neki egy lánya, aki elrabolta Luna gróf öccsét, s a máglya helyén elégette. Luna gróf apja élete végéig reménykedett, hogy kisebbik fia egyszer még élve előkerül, s megeskette nagyobbik fiát, hogy mindenáron kinyomozza, hova lett az öccse. Ferrando úgy gondolja, fölismerné az egykori cigánylányt, s ha egyszer a keze közé kerül, máglyára küldi őt is.

változás

Kerti jelenet: A Sargasto palota kertjében Leonora és komornája, Inez sétálnak. Inez figyelmezteti Leonorát, hogy késő van, indulniuk kell, mert a hercegné még látni kívánja ma, de Leonora maradni akar, mert arra számít, hogy megint meghallja egy ismeretlen trubadur lantjának hangját. Inez veszélyesnek érzi a szituációt, s megkérdi, hogy is ragadtatta el magát így Leonora, hogy látatlanban szerelmes egy ismeretlenbe.

Szoprán ária: elmeséli, hogy egy lovagi tornán egy fekete páncélos, címer nélküli fekete pajzsos lovag fölényesen győzött, s ő tette a fejére a győzelmi koszorút. Ezután hónapokig nem látta, majd egy éjjel szerenádot adott neki, melyben a nevét is említette.

Inez rosszat sejt, azt javasolja úrnőjének, hogy jobb volna elfelejteni a lovagot, de Leonora már átadta magát a szerelemnek és ábrándjait kergeti mindenáron, akár a halálig is. Tulajdonképpen itt dől el, hogy ha a halál bekerült a pakliba, később játszani is fog.

Jelenet és szoprán-tenor-bariton hármas: a gróf az éjszakában várakozik, Leonora ablakának fényét fürkészi, s meghallja a trubadur dalát. Elönti a féltékenység. (A takarásban szólal meg a tenorista és a hárfa is.) Leonora jelenik meg a kertben, s a homályban álló férfi felé közeledik szerelmesen. Luna gróf karjaiba fut, majd mikor fölismeri, kiderül, tévedett, mást várt. Ekkor ér oda Manrico is. A két férfi párbajozni kezd, Leonora hiába próbálja megakadályozni. Manrico végül akár le is szúrhatná Luna grófot, de nem teszi, ez majd később derül ki, hogy miért.

Második felvonás

Cigánykórus: a hegyekben, a Biscayai-öbölnél a vándorcigányok napfelkeltekor kovácsmunkába kezdenek, üllőik csengenek. Manrico katonáival nemrégiben összecsapott Luna gróf seregeivel, és súlyosan megsebesült. Azucena a cigánytáborba hozta, hogy fölápolja.

Mezzó ária (Máglya-ária): Azucena a tűzbe mereng, és feledhetetlen, tragikus emlékei gyötrik. Nem tud szabadulni a nap emlékétől, amikor anyját máglyára hurcolták és elégették a bámészkodók szitkozódásai és kárörvendése közepette. Az ária kétstrófás, pokolkeringő-szerűen 3/4-es ütemű dal, melynek dallama a központi h‘ hang körül mozog, jelképezve, hogy a cigányasszony gondolatai minduntalan erre a rémképre térnek vissza.

Egy öreg cigány szól, hogy a városban lesz munka és élelmiszer, induljanak. A cigányok elindulnak a városba dolgozni. Azucena kettesben marad Manricóval. Manrico arra kéri anyját, mondja el, mi történt azon a napon, aminek rémképeitől nem tud szabadulni.

Mezzó ária (Azucena elbeszélése): Azucena elmeséli, hogy anyját boszorkánysággal vádolták, s a hajdani Luna gróf kisebbik fiának szemmelveréséért máglyára hurcolták. Ő akkor ezt kisfiával karján nézte a tömegből, de nem tudott már anyjával beszélni, az csak a máglyán állva kiálltott neki, hogy álljon bosszút érte. Anyja szörnyű halála után megkereste a bosszúállás lehetőségét: elrabolta a kisebbik grófkisfiút, tüzet rakott és rá akarta vetni a gyermeket. Ekkor a csecsemősírás felébresztette anyai érzéseit, elméje elborult, majd mikor magához tért, a gróf fiát látta maga mellett sírni, saját gyermeke pedig addigra elégett a tűzben. (Azucena tragédiája, hogy eleget akart tenni anyja kérésének, vérbosszút akart állni, ami ugyanakkor ellenkezett saját természetével, ösztöneivel, és emiatt ignorálja a történteket. Egyedül ő tudja, mi történt valójában, s hogy a bosszú még nem teljesedett be, de a végrehajtása, az utólagos korrigálás végképp nem összeegyeztethető szeretetével, amit nevelt fia iránt érez.)

Mezzó-tenor duett: Manrico rákérdez: Nem vagyok a fiad?! Ki vagyok akkor?! Azucena visszazökken a jelenbe és azt mondja, az imént csak félrebeszélt, Manrico természetesen a fia, hiszen igyekezett mindig jó anyja lenni, legutóbb a csatamezőn a tömegsírba temetés elől kereste meg a félholt fiát, aki mostanra fölgyógyult. Meg is kérdi, miért nem szúrta le Luna grófot, amikor a párbaj során lehetősége volt rá? Manrico azt feleli, hogy akkor egy hangot hallott, ami megállította, s érezte, nem ölheti meg ellenfelét. (Ez a testvéri szeretet intuíciója volt, mostanra már talán összeállt a kép: Luna gróf elveszett öccse Manrico.) Azucena megígérteti Manricóval, hogy legközelebb hasonló szituáció esetén feltétlenül ölje meg Luna grófot. (Valójában azt szeretné, hogy a bosszú teljesedjen be, de ne Manricónak kelljen meghalnia, hanem a testvérének.)

Hírnök érkezik, levelet hoz. Manrico felolvassa. Az áll benne, hogy Urgel hercege bevette Castellor várát, s Manricóra bízza a vár védelmét a továbbiakban. Választ is vár. Továbbá Leonora amint meghallotta szerelme téves halálhírét, eldöntötte, hogy kolostorba vonul.

Manrico indul, nyergeltet. Anyja visszatartaná, mert félti, de hiába.

Harmadik felvonás

Jelenet: Luna gróf Castellor vára közelében, a zárdánál várakozik embereivel. El akarja rabolni Leonorát, aki most készül bevonulni a kolostorba. Ferrando ugyan figyelmezteti, hogy túl merész ez a vállalkozás, de gazdája már nem bán semmit, vetélytársát halottnak hiszi, s az oltárt, mint konkurenciát szintén ki akarja iktatni.

Bariton ária: egy lassú és egy gyors részből álló, nagy ívekből építkező, mutatós és nehéz baritonáriában mondja el Luna gróf, mennyire epekedik szive hölgyéért, és hogy most alkalmasnak érzi a percet, amikor végre elrabolhatja. Egy érző szívű, romantikus és elszánt férfit ismerhetünk meg itt, nem pedig egy véreskezű, érzéketlen embert. Közben az óvatos Ferrando vezetésével a katonák elrejtőznek a ligetben.

Jelenet kórussal: a takarásban felhangzik az apácák kórusa. Leonora a sírdogáló Ineztől és más társnőitől búcsúzkodik. Lemondott a földi boldogságról, a kolostorban akarja megvárni a halált, ami majd egyesíti kedvesével. A gróf előront rejtekéből, hogy elrabolja az udvarhölgyet, de ekkorra Manrico is ideért. Leonora nem akar hinni a szemének, hogy élve látja viszont szerelmét. Egy szépszövetű nagyegyüttes kedvéért megáll a cselekmény egy percre. Megérkezik Ruiz további katonákkal, akik összecsapnak a gróf embereivel. Luna gróf bárbajozni szeretne Manricóval, mert már semmitől nem riad vissza, de Ferrando gyorsan lebeszéli, s a kavarodásban végül Manrico viszi magával Leonorát.

változás

Kórusjelenet: a grófi katonák Castellor vára mellett táboroznak, s jókedvűen készülnek az ostromra. Ferrando lelkesíti őket, s biztosak benne, hogy be fogják venni a várat.

Mezzó-bariton-basszus hármas: Luna gróf keserűen töpreng magában, hogy szerelme most vetélytársával van kettesben. A másnap hajnali ostromban reménykedik. Ferrando jön hozzá, s jelentést tesz neki, hogy elfogtak egy cigányasszonyt, aki valószínűleg a várbeliek kémje. Hamar a gróf elé vezetik a katonák. Addig kérdezgetik, míg kiderül, hogy ő az, aki húsz évvel ezelőtt elrabolta és megölte Luna gróf öccsét, ráadásul ő Manrico anyja. Megbilincselik, és elvezetik, hogy másnap majd máglyán elégessék végre.

változás

Rövid jelenet: Dobszó hallatszik kintről, mikor Manrico Leonorával időzik Castellor várának egyik termében. Hajnalban kezdődik az ostrom, Manrico el is küldi Ruizt, nézzen szét a sáncon, minden rendben van-e.

Tenor (f-moll) ária: Manrico szerelmi vallomása a halál árnyékában. Még ma össze akar házasodni Leonórával, hogy ha holnap meghalna, az égben folytathassák házasságukat. A kápolna harangjai megkondulnak.

Jelenet és Stretta: ebbe az idillbe ront be Ruiz, és jelenti Manricónak, hogy a gróf emberei elfogták Azucenát, s máglyát készítenek neki. Manrico megrendülten és elszántan indul megmenteni anyját, akár az élete árán is. (Ebben a híres strettában igen kényes magasságokat kell a tenoristának énekelnie, ezért ha nem elég stabil a c"-je, az ária B-dúrba transzponálható - de ebből semmit nem fogunk érzékelni ha nincs abszolúthallásunk.)

Negyedik felvonás

Bevezető jelenet: az ostrom megtörtént, Castellort nem tudta Manrico katonáival tartani, s börtönbe kerültek. Ruiz éjszaka Luna gróf kastélyának börtönéhez kíséri Leonorát, aki lát még esélyt, hogy megmentse szerelmét.

Szoprán ária: Leonora aggdalommal és reménnyel telve gondol kedvesére. A börtönbe bejutni készül, s magánál tart egy adag mérget. A páratlan lüktetésű dallam eleinte bizakodó, majd egyre magasabbra emelkedik, és szívszaggatóan fájdalmassá válik.

Miserere-jelenet: ismét harangszó hallatszik, de ez már a lélekharang. A falak mögött a kivégzendőként imádkoznak. Leonora ezt hallva egyre kevésbé bánja a halált. Manrico éneke is hallatszik az egyik ablakból, Leonorától és az élettől búcsúzik.

Szoprán-bariton duett: Luna gróf jelenik meg, s azon gondolkodik, hová tűnt Castellor várából Leonora. Manrico és Azucena a börtönben van, s mivel a grófnak pallosjoga van, ki is végeztethetné őket. Leonora előlép. Kegyelemért könyörög Manrico számára. A gróf hajthatatlan, majd Leonora hangnemet vált: hajlandó megfizetni szerelme szabadságának árát, feleségül megy a grófhoz. Meg is esküsznek egymásnak, hogy állják a szavukat, Luna gróf kinyittatja a börtönt, Leonora pedig megígéri neki, hogy Manrico szabadulása után az övé lesz - de csak holtan. Ez utóbbi félmondatot természetesen a gróf számára nem hallhatóan mondja.

változás

Mezzó-tenor duett: a várbörtön egyik cellájában Manrico látja, hogy anyja sem tud aludni. Azucena érzi, hogy a halál már megjelölte, akár a reggelt sem éri meg. Megint rátörnek szörnyű emlékei anyja kivégzéséről. Manrico nyugtatgatja, kéri, hogy felejtsen el mindent ami fájó emlék, és próbáljon elaludni. Azucena végül megnyugszik, a biscayai hegyek közti otthonba való visszatérésről ábrándozik, majd elalszik. Ekkor jelenik meg Leonora.

Szoprán-tenor duett: Leonora sürgeti szerelmét, hogy induljon, kiszabadult, de az nem érti miért kell a lánynak ugyanakkor ittmaradnia. Manrico rájön, hogy Leonora valószínűleg megfizette a szabadság árát a grófnak, s ezt megvetéssel nyugtázza. Leonora nem akarja elmondani, hogy szó sincs ilyesmiről, de azt sem akarja elárulni, miért kell Manricónak annyira sietnie, s hogy ő hamarosan meghal, mert így tervezte. Manrico végül addig kéreti magát, míg azzal szembesül, hogy Leonora rosszul lesz. Ő sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan hat a méreg, de mostmár elmondja, hogy azért csinálta, hogy senki ne birtokolja élve miután kedvese kiszabadult.

Zárójelenet: Luna gróf a cella közelébe ér, s dühödten veszi tudomásul, hogy szerelme becsapta s haldoklik. Amikor Leonora meghal, kiadja a parancsot az őröknek, hogy vigyék Manricót a vérpadra, fejezzék le. Azucena ekkor ébred föl, fiát keresi. A gróf egy ablakon át mutatja neki, hogy Manricót épp most fejezik le. A cigányasszony ekkor szemébe vágja az igazságot, hogy megölte az öccsét. Luna gróf fájdalmasan magába roskad, Azucena pedig anyjához szólva kiáltja, hogy íme, halála meg van bosszulva. Függöny.

Az Aliaferia palota belső udvara és kertje